Zakup odkurzacza centralnego wiąże się z podjęciem kilku decyzji. Najistotniejszymi z nich jest wybór jednostki centralnej i rodzaju filtracji. Ta druga rzecz decyduje znacząco o kilku kwestiach. System filtracji wpływa na: okres żywotności jednostki centralnej, utrzymywanie stałego i wysokiego podciśnienia w odkurzaczu, a także na częstotliwość czyszczenia filtrów i oczyszczenie powietrza.

Rodzaje systemów filtracji odkurzaczy centralnych

Najprostszym systemem filtracji jest ten z workiem odwróconym. Powietrze jest zasysane przez worek z materiału. Powierzchnia filtracji nie jest zbyt duża. W tym systemie zbiornik wymaga częstego opróżniania. Częstotliwość czyszczenia zależy od rodzaju stosowanego materiału.

Wśród systemów filtracji znajduje się też zastosowanie wkładu filtracyjnego wykonanego z papieru lub poliestru, który oczyszcza powietrze z mniejszych zanieczyszczeń. Należy jednak pamiętać o regularnym oczyszczaniu zbiornika, a także filtra.

System, który nie wymaga żadnych filtrów, nazywany jest „czystym cyklonem”. Opiera się on na działaniu praw fizyki. Zanieczyszczenia wprowadzane są w ruch obrotowy i w większości odprowadzane do specjalnego lejka. Co pewien czas, należy opróżnić zbiornik.

Wygodnym i higienicznym systemem jest zastosowanie filtracji dwustopniowej. Łączy ona stosowanie filtra wstępnego, czyli workowego i następnie poliestrowego. Dzięki temu zatrzymywany jest każdy rodzaj zanieczyszczeń. Należy jedynie wymieniać worki i czyścić filtr.

Dużą skutecznością wyróżnia się filtr wodny. Zassane powietrze zostaje przepuszczone przez zbiornik z wodą. Należy regularnie i często dokonywać czyszczenia zbiornika. Ponieważ istnieje ryzyko powstawania grzybów i pleśni. Można się przed tym uchronić, kupując odkurzacz z automatycznym odpływem.